Service Level Agreement (SLA)

Gwarancja nieprzerwanej
pracy eCommerce

SLA, czyli Service Level Agreement, to umowa określająca poziom, czas i warunki usług z zakresu IT. Dla Klienta SLA jest gwarancją jakości i szybkości wykonanych działań. Zbiór wytycznych dotyczących współpracy jest dokumentem, dzięki któremu będzie miał zapewnioną ciągłą pracę nad udoskonalaniem eCommerce.

Dlaczego SLA?

Usługa SLA jest korzystna zarówno dla Klienta, jak i dla zleceniobiorcy. Największe benefity płynące z jej wdrożenia to bezpieczeństwo oraz szybkość podejmowania działań. 

  • opis usługi - jasno nazwany przedmiot wsparcia serwisowego. W zależności od Twoich potrzeb może być to oprogramowanie, aplikacja, funkcjonalność etc.,
  • minimalny czas dostępności - jeden z najważniejszych parametrów SLA. Ma znaczenie zwłaszcza w przypadku awarii technicznej,
  • czas reakcji - okres, w którym musi nastąpić pierwsza odpowiedź na zgłoszony przez klienta problem,
  • czas rozwiązania problemu,
  • procedura zgłaszania awarii - spis tego, w jaki sposób klient powinien zgłaszać problem. Procedura komunikacyjna jest niezwykle istotna i musi być dostosowana zarówno do potrzeb klienta, jak i możliwości oraz stylu pracy firmy świadczącej usługę,
  • monitorowanie i raportowanie - zapis gwarantujący transparentność realizacji prac serwisowych oraz wyników działań,
  • następstwa złamania umowy - konsekwencje niewywiązania się z ustalonych działań.

Dlaczego Advox?

Nasze doświadczenie w zakresie wdrażania customowych rozwiązań i integracji gotowych produktów daje nam szeroki wgląd w świat nowych technologii. Nasz zespół specjalistów PM ma dużą wiedzę dotyczącą potrzeb i największych bolączek klientów. Zespoły programistów i DevOps z kolei - dzięki dużej wiedzy technicznej - skutecznie zadbają o bezpieczeństwo Twojego eCommerce.

Jesteś już zdecydowany?

Pozwól nam zadbać o Twój eCommerce! Napisz do nas