Fundusze Europejskie

ADVOX Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zwiększenie konkurencyjności na rynkach zachodnioeuropejskich oraz rynku Ameryki Północnej, poprzez udział w organizowanych wydarzeniach branżowych"

Cele projektu

Celem projektu jest wypromowanie oraz wzmocnienie polskiej marki produktów firmy Advox Studio na rynkach zagranicznych. Działania zaplanowane w projekcie pozwolą na zwiększenie bazy potencjalnych kontrahentów i tym samym poszerzenie współpracy z podmiotami zagranicznymi, co wpłynie na wzrost liczby kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów z działalności eksportowej.

Planowane efekty

Planowane efekty projektu zakładają zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów na eksport oraz pozyskanie nowych kontraktów handlowych.

Poznaj możliwości ADVOX dla Twojego eCommerce.Skontaktuj się z nami!