Czerwiec 2020 - koniec wsparcia dla Magento 1.

Dla większości sklepów bazujących na tej platformie naturalnym ruchem jest przejście na Magento 2.

Ale co to wszystko oznacza w praktyce? Dlaczego warto przejść na Magento 2?

Jakie korzyści daje Magento 2? Jak wygląda przygotowanie do migracji z Magento 1 na Magento 2?

To tylko niektóre z pytań aktualnych użytkowników platformy, na które postaramy się odpowiedzieć poniżej

Dlaczego zalecana jest migracja do Magento 2?

Łatki bezpieczeństwa i aktualizacje

W 2020 roku Magento 2 pozostanie jedyną platformą wspieraną przez producenta, która pozwoli na zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony danych. Brak aktualizacji bezpieczeństwa, może doprowadzić do niekontrolowanych wycieków danych czy nieupoważnionych dostępów do danych znajdujących się w naszym sklepie.

Uproszczona ścieżka zakupowa

Krótka ścieżka zakupowa ma bezpośredni wpływ na konwersję, a co za tym idzie wysokość sprzedaży na platformie eCommerce. W starszej wersji klient musiał przejść nawet przez 6 kroków. Magento 2 oferuje dwu etapową ściężkę zakupową.

Intuicyjny panel administratora

Odświeżony panel to jeden z pierwszych elementów, które już na pierwszy rzut oka zauważy administrator strony. Dzięki wdrożeniu nowego interfejsu jego obsługa staje się efektywniejsza, a co najważniejsze mamy dostęp do nowych funkcji. Administrator zyskuje dostęp do dashboard’u, na którym wyświetlana jest całkowita wartość sprzedaży, ostatnie zamówienie, przeciętna wartość zamówienia oraz wiele innych przydatnych informacji.

Jakie ryzyko niesie ze sobą pozostanie przy Magento 1?

Brak wsparcia oraz większa podatność na ataki

W momencie kiedy Magento 1 przestanie otrzymywać nowe aktualizacje, każda znana luka bezpieczeństwa, będzie musiała zostać załatana we własnym zakresie. Wiąże się to z większymi kosztami utrzymania platformy w optymalnym stanie.

Rosnący koszt developmentu

Mniejsza liczba developerów Magento 1 będzia miała bezpośredni wpływ na czas realizacji oraz co kluczowe - stawki. Na rynku pozostanie zmniejszająca się liczba specjalistów, którzy także stopniowo będą odchodzić od przestarzałej platformy.

Dług technologiczny

Brak wsparcia, podatność na ataki oraz wymuszone dalsze inwestycje powodują w konsekwencji powstanie trudnego do spłaty długu technologicznego. Rozwój przestarzałej platformy, po zawyżonych stawkach staje się w pewnym momencie nieopłacalny, co niesie za sobą długofalowe konsekwencje finansowe oraz biznesowe.

Od zapytania do wyceny migracji

Migracja Magento 1 do Magento 2, to w zasadzie coś więcej niż po prostu przeniesienie sklepu na nowszą platformę. Poniższe punkty przedstawiają jak może przybiegać proces przygotowania i wyceny zmiany platformy.

  • 1. Przegląd sklepu w celu rozpisania istniejących funkcjonalności
  • 2. Weryfikacja, we współpracy z klientem, w/w funkcjonalności w celu ustalenia, które muszą się znaleźć w nowym sklepie (kwestia "odchudzenia" ze zbędnych modułów")
  • 3. Ustalenie dodatkowych funkcjonalności, niezbędnych do rozwoju sklepu (zwiększenie sprzedaży, usprawnienie UX)
  • 4. Analiza bazy danych (produkty, klienci, grupy klientów, zamówienia, subskrybenci, kategorie) w celu ustalenia konieczności i sposobu migracji danych (wiele zależy od skali bazy - przykładowo przy niewielkiej ilości unikalnych produktów efektywniejsze może być ich ręczne dodanie do Magento zamiast tworzenia złożonych skryptów importujących czy wykorzystania narzędzi Magento).
  • 5. Ustalenie niezbędnych integracji (np. ERP, WMS) oraz sposobu ich połączenia ze sklepem (integracja jednostronna / dwustronna, częstotliwość odpytań, itd.)
  • 6. Dyskusja z Klientem nt. korzyści i problemów płynących z implementacji warstwy graficznej sklepu w oparciu o grafikę dedykowaną a wykorzystaniem gotowego szablonu.
  • 7. Na podstawie powyższych ustaleń, decyzja w kontekście wykorzystania Magento 2 Open Source, a Magento 2 Commerce
  • 8. W kontekście stworzonego "brief'u" ustalenie z klientem czy warto przeprowadzić analizę przedwdrożeniową (zalecane przy złożonych projektach, uwzględniających np. dedykowane integracje z systemami zewnętrznymi)
  • 9. Przygotowanie kosztorysu i ustalenie harmonogramu prac;
  • 10. Podpisanie umowy i kick-off projektu

Napisz do nas i dowiedz się więcej