Dla osób obserwujących nas w social mediach w tym fanpage

Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych ADVOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (61-006) Poznaniu przy ul. Blacharskiej 11 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000968018 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, posiadająca nr identyfikacji podatkowej NIP: 618-210-90-64 oraz nr REGON: 301224011 . Pani/Pana dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/ADVOXPL w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki oraz zbierania zapytań w związku z oferowanymi przez Administratora usługami.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przeze mnie w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych, które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane podczas zakładania konta/profilu)
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) dalej Ustawa
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach będziemy mogli rozpoznać Pani/Pana wizerunek)
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik
 • treść Pani/Pana komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Pani/Pana adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który został zawarty w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Pani/Pana strony dobrowolne, jednak zastrzegamy sobie prawo usuwania wpisów, jeżeli uznamy je za niewłaściwe, obraźliwe lub nawołujące do nienawiści. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, dodatkowo podmioty wspierające Administratora w obsłudze technicznej, IT, itp. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej). Pani/Pana osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). W przypadku gdy za pośrednictwem Facebook (aplikacji Messenger) zawrzemy umowę przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, jeżeli będę posiadać taką techniczną możliwość. W przypadku chęci realizacji żądań należy kontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
 • Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania
Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach). Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie:https://www.facebook.com/privacy/explanation

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. W celu określenia uprawnień plików cookies edytuj ustawienia w swojej przeglądarce.