Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

W ramach odwiedzin naszej strony oraz skorzystania z formularza kontaktowego lub innej podanej formy kontaktu informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych firma: Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Sp. z o.o. jako Administrator w sposób zautomatyzowany gromadzi Pani/Pana dane i staje się ich administratorem.

Pełne dane administratora Twoich danych osobowych to:

Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Sp. z o.o.,
Siedziba: ul. Świętokrzyska 71, 62-800 Kalisz,
Biuro: ul. Blacharska 11, 61-005 Poznań
NIP: 6182109064

Możesz się z nami skontaktować:

 • mailowo: hello@dvox.pl, armand@advox.pl, rafal@advox.pl, marta@advox.pl
 • telefonicznie: +48612817349
 • drogą pocztową: ADVOX Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 71,62-800 Kalisz, bądź ADVOX Sp. z o.o., ul. Blacharska 11, 61-006 Poznań

Możesz się także skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych:

 • mailowo: rafal@advox.pl
 • telefonicznie: +48503193554
 • drogą pocztową: ADVOX Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 71, 62-800 Kalisz

Celem potwierdzenia najwyższych standardów, jakimi kieruje się w ramach swojej działalności Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Sp. z o.o. informujemy, że ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych spółce Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Sp. z o.o., co szczegółowo opisaliśmy w punkcie drugim: "UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH".

 • poprzez wskazane w formularzach informacje dotyczące danych kontaktowych ( np. imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail),
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO,
 • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do
 • wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 • zgoda na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a RODO]
 • wypełnienie przez administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa [art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

 • Nasi Pracownicy- dostęp do Twoich danych mają pracownicy/współpracownicy, których upoważniliśmy do przetwarzania określonych danych osobowych.
 • Dostawcy usług informatycznych i technicznych- dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas usługi informatyczne i techniczne, potrzebne do prawidłowego działania i rozwoju naszej strony internetowej, systemów informatycznych i sprzętu/infrastruktury technicznej.
 • Dostawcy innych usług- dostęp do Twoich danych mogą uzyskać firmy, które świadczą dla nas inne potrzebne dla naszego działania i rozwoju usługi (np. księgowe, prawne, doradcze itp.)

Pliki z logami

Pliki cookie

Statystyki Google Analytics

Kontakt

Ta strona korzysta z plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. W celu określenia uprawnień plików cookies edytuj ustawienia w swojej przeglądarce.