ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DANE OSOBOWE

I. INFORMACJE OGÓLNE

W ramach odwiedzin naszej strony oraz skorzystania z formularza kontaktowego lub innej podanej formy kontaktu informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych firma: Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna jako Administrator w sposób zautomatyzowany gromadzi Pani/Pana dane i staje się ich administratorem.

Celem potwierdzenia najwyższych standardów, jakimi kieruje się w ramach swojej działalności Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna informujemy, że ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych spółce Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna, co szczegółowo opisaliśmy w punkcie drugim: "UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH".

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach wynajętych przez Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna i zabezpieczone przez dostawcę usługi, która zawiera automatyczne funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez wskazane w formularzach informacje dotyczące danych kontaktowych ( np. imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail),
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez spółkę Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi Administratora danych osobowych:

Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna

Siedziba: ul. Świętokrzyska 71, 62-800 Kalisz

Biuro: ul. Blacharska 11, 61-006 Poznań

e-mail: info@advox.pl

tel. kom: 505-525-979

II. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Zwracamy uwagę na to, że:

 • prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;
 • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

III. CEL I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Uzyskane automatycznie dane przetwarzane są przez Marta Meler, Armand Przygodzki ADVOX Studio spółka cywilna wyłącznie w celach kontaktowych do momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody na ich przetwarzanie. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon,) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana zapytania.

Powyższa zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, poprzez skierowanie pisemnej deklaracji na adres wskazany w punkcie pierwszym: "INFORMACJE OGÓLNE", jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody i skutkuje w konsekwencji brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

W przypadku skorzystania z umieszczonych na stronie www.advox.pl formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji brakiem możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku innej formy kontaktu – podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości i nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

IV. INFORMACJA KOŃCOWA

Zapisy niniejszej polityki prywatności mają wyłącznie informacyjny charakter, a szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i ich aktualna treść wynika z obowiązujących przepisów prawa.

ikona w tle
ikona w tle
ikona w tle
ikona w tle
_PP_IMAGE_6_ALT_
_PP_IMAGE_7_ALT_